Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller. Behöver du ha med passet till Polen eller Norge och vad innebär Schengenavtalet? Barnens Turistguide benar begreppen.

Resa inom Norden

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svensk medborgare. Du bör dock ha med en giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande.

Resa inom Schengen

Du bör ha med ditt pass eller ett nationellt id-kort som Polisen utfärdar när du reser till ett annat Schengenland. Visserligen behöver du inte visa passet eller id-kortet vid gränsen men det behövs för att kunna styrka din identitet och medborgarskap vid vistelse inom Schengen. I dag är passet och id-kortet från Polisen den enda handling som uppfyller dessa krav. Det kan även inträffa att något land inför gränskontroll vissa perioder av särskilda skäl. Exempel på sådana skäl kan vara stora evenemang som olympiska spel och världsmästerskap, statsbesök eller förhöjd risk för terrorangrepp. Om du är osäker, kontrollera med resebyrå eller landets ambassad vad som gäller.

Dessa länder deltar i Schengensamarbetet

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Grekland, Italien och Österrike. Irland och Storbritannien deltar bara i vissa delar av Schengensamarbetet och har personkontroll vid gränserna. Schengenavtalet innebär att ingen personkontroll görs vid gränspassage mellan medlemsländerna i Schengensamarbetet. Huvudsakligen består Schengensamarbetet av slopad inre gränskontroll, gemensam standard på den yttre gränskontrollen, gemensamma viseringsregler, polissamarbete, narkotikabekämpning, rättsligt samarbete och ett gemensamt spanings- och efterlysningsregister kallat Schengens informationssystem, SIS.

Resa utanför Schengen

Vid resa till och från länder utanför Schengen måste du uppvisa pass för att kunna passera nationsgräns.

Visering


En svensk medborgare behöver visering till ett antal länder. För fullständiga upplysningar bör du alltid vända dig till det främmande landets ambassad eller konsulat. På Utrikesdepartementets webbplats www.regeringen.se hittar du mer detaljerad information om viseringar till andra länder och till Sverige