Om man är i Karlskrona i Blekinge är det obligatoriskt med ett besök på Karlskrona Marinmuseum. Museet är förmodligen ett av de vackraste museum som finns i Sverige. Det finns också ett imponerande ubåtsmuseum.

Karlskrona Marinmuseum ligger idylliskt vid Karlskrona centrum placerat på ön Stumholmen som man kommer till via en kort promenad på några minuter från Stortorget. Själva museet är en imponerade byggnad på två våningar med stora panoramarutor mot havet som omger Stumholmen och utanför guppar olika sorters fartyg, från fullriggare till modernare militärbåtar. Byggnadens stilrena design gör att det är gott om rymd och även de stora galjonsfigurerna får plats. Medan yngre barn säkert tycker att det är roligast utomhus på skeppen kan föräldrar och äldre barn hitta mycket kunskap om flottan och det marina i museet och på Dunders Däck. Sedan 2006 har Dunders däck byggts ut och här finns en spännande miljö för barnen där man kan busa omkring och prova på att bland annat köra torpedbåt i en avancerad dator.


Levande
utställningar

Mycket av informationen levandegörs i montrar och modeller med hjälp av dockor. I en fullskalemodell får man till exempel klart för sig hur det såg ut ombord på skeppet Dristigheten vid utseglingen ur Viborgska viken den 3 juli 1790. Man har just blåst klart skepp. Just den här utseglingen var särskilt spännande eftersom Gustav III oförsiktigt hade låtit hela flottan segla in i den Viborgska viken. Man var nu i en desperat situation, helt inlåsta med ryska fartyg på vakt utanför viken. I andra montrar och avdelningar kan du följa andra händelser och situationer ombord, som att se hur livet var kunde var på ett linjeskepp i slutet av 1700-talet.

Barnvänliga skepp

Längs museets kajer på Stumholmen ligger ett antal fartyg förtöjda som man kan gå ombord på. Här finns minsveparen Bremön, KBV238, motortorpedbåt T38, A-slupen Djärv och fullriggaren Jarramas. Jarramas byggdes av stål vid Örlogsvarvet i Karlskrona och blev det sista segelfartyget som byggdes vid varvet, hon sjösattes år 1900. Bogserbåten Hercules som kommer från Ostkustens örlogsbas på Muskö är egentligen inget museifartyg utan används som arbetsbåt. För barnen är det roligt att kunna undersöka de oömma skeppen på nära håll och ge sig hän åt lekar som pirater eller sjömän.

Undervattenstunnel

Ett lite extra spännande inslag är museets 25 meter långa undervattenstunnel som genom lysande texter, bilder och föremål ger en ingång i marinarkeologins spännande värld. När sikten är god kan man dessutom genom tunnelns ventiler se ut mot ett 300-årigt vrak. På Stumholmen finns också Marinmuseets bibliotek, som är ett forsknings- och referensbibliotek. Inriktningen på litteraturen är sjökrigsväsen, militärhistoria, teknik och skeppsbyggeri. Det finns även litteratur om galjonsbilder, hur människor levde ombord på fartygen, nautiska lexikon och hur man bygger fartygsmodeller.

För mer info: www.marinmuseum.se