En av Sveriges största urbergsgottor finns i Östergötland, 8 km väster om Rimforsa i Kinda kommun.  Grottor och sprickor skapades när inlandsisen smälte och landet höjdes i kombination med jordbävning. Flera hundra meter med gångar och djupa sprickor sägs ha varit hem till trollen!

I detta naturreservat finns de mest fantastiska naturliga skapelser som väcker nyfikenhet och fantasi hos barnen. Att pressa sig ner i smala grottor är både läskigt och utmanande.  Det finns grottor med olika svårhetsgrad som gör att detta passar alla åldrar, så länge man kan gå, åla eller krypa.

Här finns fint ordnade grillplatser och toalett vid parkeringen.

Från parkeringen är det ca 100 meter att gå och grillplats finns både vid parkeringen och vid början av grottorna. Ved finns att tillgå, oftast.

Tänk på:

Pannlampa, oömma överdragskläder, gärna mössa eller till och med hjälm. Tändstickor och reserv ved om man ska grilla.

Tips:

Passa på att leta Geocacher!

Läs mer:

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kinda/trollegater/Pages/index.aspx