Har du rätt Reseförsäkring?

Äntligen dags för semesterresan. Väskorna är packade och ni sitter på planet. Men handen på hjärtat – har familjen verkligen full kontroll på försäkringsskyddet när ni ger er iväg på resan?

Oavsett om det gäller resan nära eller fjärran, kort eller lång tid, är den förhållandevis billiga premien väl investerade slantar om något händer. Försäkringen kan bli den räddande ängeln om oturen är framme och man råkar ut för stöld, överfall, olyckshändelse eller akut sjukdomsfall – kanske med fara för liv och hälsa.


En olycka kommer sällan ensam

En vanlig familjeresa utvecklade sig dramatiskt till akut sjukdomstillstånd för pappa Arne, men tack vare reseförsäkringen slutade allt lyckligt. Häromåret var han på en släktresa till USA. Under flygningen från Sverige svullnade ena benet upp och Arne kände sig så pass dålig vid framkomsten till Chicago att han fick lov att ta sig med ambulans till ett sjukhus. Där konstaterade läkarna att han fått ett bråck i sitt knä och att svullnaden berodde på en kraftig blodutgjutning.


Kostade över en miljon kronor

Fortsatt resa var omöjligt och Arne opererades akut. Efter något dygn tillstötte smärtsamma hjärtbesvär. En hjärtspecialist såg allvarligt på situationen och bedömde att det var stor risk för en hjärtinfarkt. Läkaren beordrade en akut bypassoperation. Den blev komplicerad och Arnes tillstånd var under ett par dagar kritiskt. Efter en dryg veckas återhämtning var dock faran över och en månad senare bedömde de amerikanska läkarna att Arne var så pass återställd att han kunde lämna sjukhuset och åka hem till Sverige för fortsatt behandling. En svensk läkare kom till Chicago och eskorterade Arne på resan som gick med förstaklass reguljärflyg, dels för att kunna sträcka på benen men också för att få plats med nödvändig syrgasutrustning. Arnes vård i USA skedde på ett högklassigt privatsjukhus av specialister. Den totala sjuvårdsräkningen och hemresan kostade över en miljon kronor. Kostnaderna täcktes av reseskyddet i familjens hemförsäkring.

Räcker hemförsäkringen?

Att reseskydd ingår i hemförsäkringen är ett svenskt fenomen. Det startade på tidigt 80-tal samtidigt som flera fackföreningar började teckna försäkringar för sina medlemmar. 15-20 procent av dagens premie utgör reseskydd och det får man betala vare sig man reser eller inte. I de flesta fall räcker hemförsäkringens reseskydd för hela familjen vid semesterresor som inte varar längre än 45 dagar. Försäkringen ger ett tillräckligt grundskydd och står i allmänhet för merkostnader vid sjukdom, olycksfall, överfall och stöld av bagage. Man bör dock läsa igenom villkoren noggrant innan resan, eftersom de kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och kanske behöver kompletteras. Exempelvis kan reseskyddet i vissa fall bara gälla för merkostnader i samband med sjukdom och olycksfall inom Norden. Om den enskilda resan överskrider 45 dagar i sträck upphör hemförsäkringens reseskydd att gälla. Då är det viktigt att förlänga försäkringen en tilläggspremie innan resan.
Kompletterade tilläggsförsäkring

En kompletterande tilläggsförsäkring täpper till eventuella hål i hemförsäkringens reseskydd. Exempelvis erbjuder en del försäkringar avbeställningsskydd om resan måste avbokas på grund av sjukdom eller att bostaden drabbats av skada som förhindrar resan samt en ersättningsresa när den måste avbrytas på grund av olycksfall eller sjukdom. I de flesta fall ersätts även flygförseningar, missade anslutningar och försenat bagage. Egentligen borde det vara flygbolagens ansvar men inte sällan skjuts ersättningsansvaret över på den enskildes försäkring. Stulna kontanta pengar kan vara knepigt att få ersättning för. Bolagen tillämpar olika regler och är i allmänhet mycket restriktiva. Räkna alltså inte med att stulna kontanter i alla lägen går att få ut på försäkringen. Maximalt mellan två och fyratusen kronor kan ersättas om man uppfyllt alla regler om extra försiktighet.

Skydda dig

Det är alltid säkrare att ha med sig resecheckar eller kredit- och betalkort på en resa än kontanter. De ersätts på plats av respektive företag med kurirbud i stort sett var som helst i världen. Det gäller dock att ha koll på resecheckarnas och kortens nummer när man gör förlustanmälan på den speciella jourtelefonen. Gemensamt för alla hemförsäkringsbolag är att de är anslutna till den skandinaviska larmcentralen och hjälporganisationen SOS-international. Den fungerar som försäkringsbolagens förlängda arm utomlands och organiserar hjälpinsatsen på plats samt arrangerar med hemtransport, ibland med eget ambulansflyg.

SOS International

SOS International, www.sos.dk, är ett namn du bör lägga på minnet så du kan ringa dem när det behövs. SOS International har sin larmcentral i Köpenhamn där man har dygnetruntjour med personal som behärskar ett 30-tal språk. SOS ryckte förra året ut och tog hand om omkring 50 000 skandinaviska resenärer med behov av hjälp runt om i världen. Hälften av dem var svenskar.
Försäkringskassan betalar akut sjukvård i 25 länder

Den som mot förmodan inte har någon försäkring och råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse som kräver läkar- eller sjukhusvård i utlandet behöver trots allt inte alltid vara helt ställd. Den svenska Försäkringskassan har avtal med ett 25-tal länder om rätt till akut hjälp inom den allmänna vården i respektive land. Avtalet innebär att en svensk på resa i de länderna har rätt till samma förmåner som landets medborgare. Men det är ett grovmaskigt skydd, som inte tillnärmelsevis täcker alla länder och exempelvis inte berättigar till någon specialistvård på privatsjukhus. Försäkringskassan står inte heller för en eventuell hemtransport.


Mer råd och hjälp

En del banker, kredit- och kontokortsföretag ger kompletterande reseförsäkringar. I allmänhet omfattar du av ett avbeställningsskydd om minst 50-75 procent av resan betalas med kortet. Den oberoende rådgivningsorganisationen Konsumenternas Försäkringsbyrå sammanställer kontinuerligt information om aktuella försäkringsvillkor för alla förekommande typer av reseförsäkringar. Vill du jämföra och kontrollera priser och omfattningen av olika försäkringsskydd är det enkelt att gå in på Konsumenternas Försäkringsbyrås internetsidor om reseförsäkringar, www.konsumenternasforsakringsbyra.se.

 

I artikel